Image of 743790_271_492Velkommen til SKAN ASFALT AS  
- vi kan asfalt!


Skan Asfalt AS er et asfaltentreprenørfirma som ble etablert januar 2005. Driver innen områdene asfaltering for næringslivet - asfaltering for entreprenør og asfaltering for private.
 

Vårt arbeidsområde er: Bergen og omegn.
 

Vi har 5 ansatte i sesongen, som har bred erfaring innenfor asfaltyrket. Vi har en god og moderne maskinpark til utføring av store og små oppdrag.
 

Vi utfører arbeider på veier, industriplasser,
 parkeringsplasser, godsterminaler, fortauer, 
gårdsplasser og reparasjoner etter gravearbeider.
 

Vi utfører arbeider for:

Bedrifter, entreprenører, boligbyggelag, private, og kommuner.